Lite fakta om smärta

By 14 december, 2015 Nyheter No Comments
brostrygg

Smärta är en individuell och subjektiv upplevelse som kan beskrivas på många olika sätt. Några specifika tekniker för att mäta smärta finns inte, vilket innebär att det är omöjligt att jämföra smärtupplevelsen hos en person med upplevelsen hos en annan.

Förmågan att känna smärta är oerhört viktigt och en av de starkaste drivkrafterna för vår överlevnad. Akut smärta är en viktig varningssignal med syfte att skydda oss genom att aktivera reflexer, exempelvis dra bort handen från en varm platta, vilket sker innan vi blir medvetna om smärtan. Exempel på akut smärta är akut ryggsmärta, vilket drabbar ca 70 procent av befolkningen vid något tillfälle.

I vissa fall går den akuta smärtan inte över utan blir långvarig (kronisk). Smärtan tappar över tid sin funktionella betydelse som del av en skyddande och läkande funktion och övergår alltmer i ett lidande för den drabbade. För att minimera risken för att akut smärta ska övergå till ett långvarigt smärtsyndrom är det därför av största vikt att tidigt initiera behandling som är adekvat för tillståndet.

 

Källa: Om smärta-ett fysiologiskt perspektiv