Smärta i fot eller underben är framförallt vanligt hos idrottare eller motionärer. Överbelastningsskador som stressfrakturer, inflammationer, muskelbristningar och senskador är vanligt förekommande. Även akuta skador som fotledsstukningar och frakturer förekommer ofta i detta område. Det är bra att se över vilka yttre och inre faktorer som kan vara orsak till att överbelastning uppstår.

Andra orsaker än överbelastning är exempelvis ryggproblem som kan orsaka smärta och nedsatt känsel/kraft i fot och underben.

Hälsenesmärta

Besvär med hälsenan uppträder ofta i samband med motions- och idrottsaktiviteter. Antingen sker en akutskada i form av en total/delvis hälseneruptur, eller så uppstår en överbelastningsskada på grund av mycket löpning, hopp eller liknande. Ökad träningsdos, byte av underlag, enformig belastning, felaktiga skor och stela muskler är vanliga orsaker. Vid överbelastningssmärta så förändras senans egenskaper med tiden, vilket gör den mindre tålig för belastning och senans förmåga till läkning försämras. Det är viktigt att lyssna på kroppens varningssignaler och minska belastningen för att undvika ärrbildning och ytterligare problem.

Hälsenan blir ibland förtjockad och ömmar om man utsätter den för tryck. Symtomen är smärta under och efter en aktivitet. Morgonstelhet och nedsatt styrka eller minskad rörelseförmåga kan också uppträda.

Avlastning, anpassade sulor, muskulär behandling och stretch kan avlasta initialt. Sen är det viktigt med rehabilitering i form av träning. Vid mer långvariga besvär rekommenderar vi stötvågsbehandling och laser för att få igång en läkningsprocess. Det är även viktigt att utreda vilka yttre faktorer, som kan vara orsak till att besväret har uppstått.

Hälsporre/plantarfasciit

Plantarfasciit, även kallat hälsporre, är en överbelastningsskada i senplattan under foten, som är en del av det längsgående fotvalvet. Små bristningar i senvävnaden leder till en irritation/inflammation av senplattan, som fäster på hälbenet, dvs bakre delen av fotvalvet och under hälen.

Vanliga symtom är smärta och stelhet under foten, framförallt på morgonen. Idrottsutövare med tydligt högt eller lågt fotvalv är ofta utsatta, men även vardagsmotionärer drabbas. Symtom uppstår ofta i samband med mycket hopp eller löpning.

Avlastning, tejpning av fot, anpassade sulor, muskulär behandling och stretch kan avlasta initialt. Sen är det viktigt med rehabilitering i form av träning. Vid mer långvariga besvär rekommenderar vi stötvågsbehandling och laser för att få igång en läkningsprocess. Det är även viktigt att utreda vilka yttre faktorer som kan vara orsak till att besväret har uppstått.

Obehandlat kan detta smärttillstånd övergå till långvariga besvär med kalkinlagring (hälsporre) och ärrbildning. Med behandling och träning är prognosen god, men det kan ibland ta lång tid, innan man blir helt bra.

Tennis Leg

”Gubbvad” som vissa väljer att kalla det är en partiell muskelbristning av vadmuskulaturen i övergången mellan muskel och sena. Skadan uppstår ofta i samband med en snabb rörelse, exempelvis vid hopp, löpning eller riktningsförändring. Smärtan sitter på insidan av vadmuskulaturen, ungefär mitt på underbenet. Smärtan kommer oftast plötsligt, men kan också smyga sig fram, mer likt en överansträngning.

Akut kan man behandla genom avlastning och tryckförband för att minska svullnaden. Senare påbörjas rörlighetsträning och därefter rehabiliteringsträning. Detta är viktigt för att undvika kvarvarande ärrbildning i muskeln vilket kan leda till återkommande besvär.

Vi kan hjälpa dig med undersökning, behandling och rehabiliteringsövningar för din vadmuskel. Laser- och strömbehandling är effektivt. Har du haft detta under en längre tid, eller att det är ett återkommande besvär, så är stötvågsbehandling, värmebehandling eller tuffare massage bra alternativ för att behandla ärrvävnaden och försöka starta en ny läkningsprocess. Det är också bra att titta på vilka yttre faktorer, som kan vara orsak till att detta har uppstått.

Nytt och intressant från Naprapatkliniken

brostrygg

Lite fakta om smärta

| Nyheter | No Comments

Smärta är en individuell och subjektiv upplevelse som kan beskrivas på många olika sätt. Några specifika tekniker för att mäta smärta finns inte, vilket innebär att det är omöjligt att…

domarbild

Anton testade sina fotbollsdomare

| Nyheter | No Comments

För några veckor sedan var vår naprapat Anton Holmberg i Stockholm och testade sina fotbollsdomare. Förutom jobbet som naprapat så jobbar nämligen Anton även som fyscoach åt SvFF. Där är han ansvarig för den…

013

Får du ont av trädgårdsarbetet?

| Nyheter | No Comments

Sommaren är här och det växer i trädgårdarna. Att vara ute och fixa i trädgården är ju både roligt och nyttigt. Men det kan lätt uppstå olika typer av krämpor…

197

Vad vill du ha din kropp till?

| Nyheter | No Comments

För att kunna utnyttja sin kropp till vad den är till för, dvs rörelse, så behöver den aktiveras och må bra. Att kunna vara aktiv utan smärta är att investera…